Offert

Undrar du något om VAKA®

Undrar du något om VAKA® eller om passersystem i stort? Här ger vi svar på de vanligaste frågorna. Fler frågor? Tveka inte att kontakta oss

Vad kostar ett passersystem?

Kostnaden för ett passersystem varierar. Variabler som befintligt system eller lås, eventuellt befintligt kablage, vilka funktioner som ska användas, om det sedan tidigare finns elektriska lås, avstånd, hur många dörrmiljöer och flera andra parametrar påverkar investeringsbilden. Vi utför kostnadsfria projekteringsbesök med en erfaren säkerhetsinstallatör, för att du ska få en så exakt offert som möjligt. Kontakta oss gärna för mer detaljerade uppgifter.

Går det att få ett helt nyckelfritt passersystem?

Ett passersystem ersätter traditionella nycklar. Ett försäkringsbolag kan dock ställa krav på extra låsning med nyckel för vissa dörrar med höga säkerhetskrav. Det kan också vara bra att ha kvar möjligheten att öppna med nyckel som backup.

Hur fungerar ett passersystem med tag eller bricka?

Användare får passerbrickor som identifieras av systemets läsare. Behörigheten för respektive användare avgör om man får passera. Vissa kan ha behörighet till alla dörrar dygnet runt, medan andra användare har begränsad behörighet till vissa dagar, tider och dörrar. En borttappad passerbricka spärras enkelt i systemet och ersätt därefter av en ny.

Hur är det med uppdateringar, ingår framtida uppdateringar av systemet (och i så fall hur länge)?

Ja, i nuvarande erbjudande ingår framtida uppdateringar av VAKA®:s mjukvara. Det som begränsar framtida uppdateringar är hårdvaran i det anskaffade systemet om t.ex. hårdvaran inte längre uppfyller minimumkrav för uppdatering. Releasen (oktober 2021) av VAKA® generation 4 går att uppgradera för VAKA® system med hårdvara från första hårdvarugeneration av VAKA®. Om Axema gör större förändringar i hårdvaruplattformen för VAKA® t.ex. vid generationsskifte så kan möjligheten att uppdatera påverkas.

Skickas det ut information från Axema om att det finns nya säkerhetsuppdateringar som bör installeras, eller är det något vi som systemägare måste sätta upp rutiner för?

Information om ny uppdatering visas i VAKA® som ”Ny uppdatering finns” när användare är inloggad med rollen installatör. Uppdateringen kan då aktiveras. Uppdatering ska göras av installatör med kunskap om det specifika systemet.

Går det att administrera Axema VAKA® över internet?

Ja, det går alldeles utmärkt. Axema VAKA® följer en internationell data standard och du kan smidigt exempelvis spärra en borttappad tagg via din vanliga webbläsare.

Vilka funktioner finns i Axema VAKA®?

Passerkontroll, Porttelefoni, Bokning och Information. Axema VAKA® är ett fullskaligt passerkontrollsystem där man exempelvis kan styra en användare att bara komma in genom vissa dörrar under en speciell tidsperiod.

En stor fördel är man inte behöver oroa sig för nycklar på drift eftersom inpasseringen sker med en personlig tagg som enkelt kan spärras om den tappas bort.

Med porttelefonen kan en besökare ringa och bli insläppt under säkra och kontrollerade former. Bokning av tvättstugor, övernattningslägenheter, bastu, föreningslokaler, konferensrum etc. görs via en webbläsare eller på Axemas Bokingstavla. Under den bokade tiden är det bara användarens tagg som fungerar in till exempelvis tvättstugan. En av många funktioner i bokningsdelen är att det på förhand går att bestämma hur många tvättpass under en tidsperiod som en familj har möjlighet att använda tvättstugan.

Med Information menas att det monteras en informationstavla i exempelvis ett trapphus där det vanliga boenderegistret visas samt information om t.ex. städdagar, vattenavstängningar etc. Informationstavlan är i grunden den samma som bokningstavlan och vid en placering i trapphusuppgången kan således också den boende passa på att boka en tvättid i samband med att man går upp till sin lägenhet.

Det analoga telenätet fasas ut i Sverige. Hur påverkar det Axema VAKA® porttelefon?

Porttelefonen i Axema VAKA® är en framtidssäker IP-porttelefon. Det innebär att internet är bärare av samtalet (VoIP) vilket ger en rad fördelar som exempelvis bättre ljud & samtalshantering, snabb uppkoppling, upp till 5 st. parallella samtal samtidigt på ett IP-telefonabonnemang utan att upptagetton fås, kostnadsbesparande och anpassad efter modern TCP/IP infrastruktur.

Finns det någon tillgänglighetsanpassing i VAKA® passersystem?

Ja, Axema VAKA® är utvecklad med stor hänsyn för tillgänglighet. Porttelefon/kortläsare ger talande instruktioner samt information i klartext. Behövs extra lång tid för att passera in genom en dörr samt hjälp att hålla upp den med en dörrautomatik ges enkelt den behörigheten till den gruppen av människor som är i behov av det. I de fall då användaren inte kan nå kortläsaren med sin Tagg kan vederbörande använda sig av en handsändare och kan således öppna dörren på längre avstånd och passera in genom dörren i lugn och ro med sin rullstol eller rullator.

Din varukorg0
Det finns inga produkter i varukorgen!