Offert

Vår kvalitets- och miljöpolicy

Vi strävar alltid efter att utveckla, producera och leverera produkter som möter våra kunders krav, behov och förväntningar. För att uppnå vår vision att bidra till ett hållbart samhälle arbetar vi enligt våra kvalitets- och miljömål.

Vi ska se till att:

  • Användningen av värme, el och vatten är så effektiv som möjligt
  • Arbeta för att uppfylla de krav som ställs av IS014001:2004, ISO 9001:2000, myndigheter, kunder och medarbetare
  • Kontrollera att material och produkter som vi använder har så låg miljöpåverkan som möjligt
  • Utnyttja system för återanvändning och återvinning av material
  • Det dagliga arbetet ska präglas av ständiga förbättringar
  • Våra kunder alltid sätts i centrum
  • Välja leverantörer som själva bedriver ett aktivt miljö- och kvalitetsarbete
  • Alltid försöka göra något utöver att endast uppfylla miljölagar och bestämmelser
  • Utbilda och motivera våra medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt
  • Ständigt verka för att vårt miljöarbete förbättras
Din varukorg0
Det finns inga produkter i varukorgen!