Offert

Abonnemang

Axema förmedlar abonnemang för mobilt internet och porttelefoni (Telavox).

Mobilt internet

  • VAKA® behöver anslutas till internet vid något av följande funktionskrav:
  • När porttelefonsamtal ska ske till mobil- eller hemtelefoner.*
  • Om administration ska ske från annan plats än systemets.**
  • Vid bokning via internet, till exempel att boka tvättid från jobbdatorn.**
  • Om internetanslutning saknas eller blir kostsamt där VAKA® installeras är
    4G-Router C65 ett bra alternativ.

*Kräver, förutom internetkoppling, också ett IP-telefoniabonnemang.
**Förutom grundabonnemang rekommenderas tillägg för publik fast IP-adress. Anges vid beställning.

Läs mer och beställ

Porttelefon med VAKA®

För porttelefoni till fasta- och mobila telefonnät behövs ett IP-telefonabonnemang.

Axema förmedlar mycket kostnadseffektiva alternativ från Telavox, en ledande operatör av IP-telefoni.

Läs mer och beställ

Offertförfrågan

Kontakta oss för mer information om VAKA® passersystem, porttelefon, informationstavla, bokningssystem, postboxar, kodlås/läsare.

Offertförfrågan